KinderGarten, jazykové školky

KinderGarten, jazykové školky

U krčské vodárny 415/14
140 00 Praha-Krč

Informace o instituci KinderGarten, jazykové školky

Vzdělávacím záměrem je navození cizojazyčného prostředí v anglické školce pro děti ve věku 18 měsíců – 6 let. Projekt je zaměřen především na doplnění chybějícího článku předškolní jazykové výchovy, neboť v tomto stádiu jsou děti nejvíce vnímavé k jazyku jak mateřskému tak i cizímu. Dítě pak přijímá další jazyk jako přirozenou možnost komunikace. Výsledkem tohoto procesu je, že dítě vnímá cizí jazyk jako svůj druhý rodný jazyk a pokud pak dále pokračuje např. základní jazykovou školou, stává se pro dítě tento druhý jazyk plnohodnotným mateřským jazykem. Nejde tedy přímo o výuku cizího jazyka, která by byla neefektivní v tomto raném věku, ale o navození cizojazyčného prostředí, jenž začne brzy dítě vnímat jako prostředí jemu přirozené. Podobný efekt mají dvojjazyčná manželství, kde je pak dítě vybaveno dvěma mateřskými jazyky. Včasná jazyková příprava dítěte je nejlepší investicí pro budoucnost a podle studií se tato forma jeví jako efektivnější a ve výsledku i finančně méně náročná než pozdější jazykové kurzy či roční pobyt v zahraničí.

 

Ve školkách je tedy veškerá komunikace s dětmi vedena v anglickém jazyce (v každé školce působí i rodilí mluvčí). Program je určen dětem všech národností i bez znalosti anglického jazyka. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku a na každého učitele připadá minimální počet dětí. To umožňuje maximálně individuální přístup ke každému dítěti. Všechny aktivity jsou vedeny v anglickém jazyce zkušenými lektory. Výuka probíhá zásadně přirozenou a zábavnou formou. Výchovně-vzdělávací program je založen na britských osnovách a je v souladu s Rámcovým výchovně-vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v ČR.

Kde nás najdete?

Zobrazit